Niemcy krajem kontrastów

Niemcy krajem kontrastówNiemcy są krajem kontrastów. Słyną z zatłoczonych miast w regionach przemysłowych, mają też jedne z najpiękniejszych w Europie krajobrazy z jeziorami, dolinami rzecznymi, rozległymi lasami i śnieżnymi szczytami gór.

Północne Niemcy, przecięte rzekami Wezerą i Łabą, przechodzą w wietrzne wybrzeża Morza Północnego i Bałtyku. Oba te akweny łączy Kanał Kiloński, biegnący przez Szlezwik-Holsztyn na granicy z Danią. Tereny te są przeważnie równinne. W centralnej części Niemiec wznoszą się góry Harzu i Las Turyński, które opadają ku piaszczystym wrzosowiskom i równinnym terenom uprawnym - części wielkiej niziny, która rozciąga się na wschód aż do Polski i Rosji. Wschodnia granica Niemiec przebiega wzdłuż rzek Odry i Nysy Łużyckiej. Duże obszary północno-zachodniej części Niemiec pokryte są lasami, między innymi tak zwane Lasem Teutoburskim, na południowym wschodzie rozciąga się natomiast Las Czeski. Rzeka Ren płynie na północ od granicy francuskiej, łączy się z Menem koło Moguncji i z Mozelą koło Koblencji. Płynie dalej przez doliny o stromych zboczach porośniętych winnicami. Daleko na południu znajdują się najwyższe góry Niemiec - Alpy Bawarskie – przedłużenie najwyższego łańcucha górskiego w Europie. Wyznaczają one naturalną granicę między Niemcami a ich południowymi sąsiadami.